Projekt Dada&Rocco – razvoj proizvodnog procesa sufinancirala je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj ove web podstranice isključiva odgovornost Fabijanović T.P.U.O.

Osnovne informacije o projektu:

NAZIV PROJEKTA: Dada&Rocco – razvoj proizvodnog procesa

BROJ UGOVORA: KK.03.2.1.06.1852

OPIS PROJEKTA:

Realizacijom projekta obrt Fabijanović proširuje svoje kapacitete i povećava konkurentnost na tržištu kroz proširenje ponude adekvatnom količinom proizvoda koji mogu odgovoriti povećanoj potražnji tržišta te dostiže sljedeću razvojnu stepenicu društva, poglavito u razini kontinuiranog napretka u poboljšanju postojećih proizvoda te stvaranju novih prilagođenih tržištu. Projektom se postiže jačanje pozicije na regionalnom i iskorak na europskom tržištu, povećanje kapaciteta i nova zapošljavanja.

Grupe aktivnosti projetka dijele se na ulaganja u materijalnu imovinu, ulaganja u nematerijalnu imovinu te promidžbu i vidljivost i upravljanje projektnim aktivnostima.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinos poticanju mikro poduzeća u sektoru proizvodnih usluga bespovratnim potporama  te jačanju konkurentnosti poduzeća.

Specifični cilj projekta je uspješno povećanje konkurentnosti i razvoj obrta Fabijanović kroz implementaciju i provedbu aktivnosti projekta “Dada&Rocco – razvoj proizvodnog procesa”.

Rezultati projekta: Unaprijeđen obujam i kvaliteta proizvodnje kao odgovor potražni koju generira tržište te nove pravce razvoja poslovanja, za jačanje konkurentnosti i dodane vrijednosti društva.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 28.10.2016. – 28.04.2018.

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 352.299,91 HRK

SUFINANCIRANJE IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA EU: 293.465,83 HRK

OSOBA ZA KONTAKT:

Simona Fabijanović, ovlašteni zastupnik, suvlasnik

T: +385 98 766 571

E: sfabijanovic@gmail.com

W: http://dadaandrocco.com/en

EU POVEZNICE:

  • Europski strukturni i investicijski fondovi:

www.strukturnifondovi.hr

  • Operativni program konkurentnost i kohezija:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/