Ponosi smo na činjenicu da su uz prekrasnu Marijanu Batinić, koja za svoju kćerkicu koristi naše zaštitne navlake, brojni uspješni portali te časopisi prepoznali funkcionalnost, kvalitetu te stvarnu potrebu za našim proizvodom.